AS “LNK Industries” uzsāk Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukciju

Akciju sabiedrība “LNK Industries” uzsāk Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma 0,30 - 2,38 km un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukciju. Līgumu par būvdarbu veikšanu AS “LNK Industries” ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” un akciju sabiedrību “Latvenergo” noslēdza šā gada aprīlī. Līguma summa ir 5 777 777,75 EUR (bez PVN).

AS “LNK Industries” rekonstrukcijas darbu ietvaros veiks autoceļa A5 Rīgas apvedceļa (Salaspils – Babīte) posma 0,30 - 2,38 km segas konstrukcijas pārbūvi, ceļa aprīkojuma nomaiņu, vājstrāvas un lietus kanalizācijas tīklu pārbūvi. Tiks veikta arī HES drenāžas sistēmas pārbūve, respektīvi, vecā drenāžas caurule, kas atrodas 6 m dziļumā, tiks nomainīta pret jaunu un veikta dublējošās drenāžas aizpildīšana.

AS “LNK Industries” būvdarbu izpildes zona atradīsies uz esošā Rīgas HES dambja, kur satiksmes intensitāte ir ap 9000 transporta līdzekļu diennaktī. Uzņēmumam jau ir pieredze būvdarbu veikšanā uz Rīgas HES tilta Rīgas apvedceļa posmā Salaspils–Babīte (A5). Pērnā gada vasarā tika pabeigti būvdarbi, kuru rezultātā tiltam tika nomainītas deformācijas šuves, izlaboti dinamisko slodžu rezultātā izveidojušies tilta siju konstrukcijas bojājumi, kā arī atjaunota drenāža laiduma konstrukcijā un ieklāta jauna seguma virskārta.

Kā skaidro AS “LNK Industries” valdes loceklis Jevgenijs Locovs: “Remontdarbu sarežģītību toreiz noteica Rīgas apvedceļa ievērojamā satiksmes intensitāte, kā arī apstāklis, ka tilts ir hidroelektrostacijas kompleksa sastāvdaļa. Dotajā projektā īpaša uzmanība tiek pievērsta darbu organizācijai un būvdarbu tehnoloģijai, lai nodrošinātu HES nepārtrauktu darbību un pilnīgi izslēgtu jebkura veida ietekmi uz HES konstrukcijām un iekārtām. Mūsu līdzšinējā pieredze lielu infrastruktūras objektu realizācijā dod mums pārliecību, ka visi augstāk minētie faktori arī šoreiz paredzamo darbu izpildes termiņus un kvalitāti neietekmēs.”

Projekta pasūtītāji ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” un AS „Latvenergo”, kur AS “LNK Industries” kā projekta realizētājs tika izraudzīts iepirkumu konkursa rezultātā. Darbus paredzēts pabeigt 2 gadu laikā (720 kalendārās dienas).

 

Par AS “LNK Industries

AS “LNK Industries ietilpst holdingā LNK Group un specializējas inovatīvu būvniecības un ražošanas projektu īstenošanā no A līdz Z. AS “LNK Industries” galvenā darbības sfēra ir rūpniecības, civilo un infrastruktūras objektu būvniecība. Uzņēmums specializējas arī transportēšanas tehnoloģisko sistēmu un nestandarta aprīkojuma projektēšanā, ražošanā un uzstādīšanā, kā arī dzelzsbetona un lielgabarīta metālkonstrukciju ražošanā: www.lnk-industries.lv

 

Par holdingu LNK Group

Holdings LNK Group dibināts 1988. gadā. Tajā ietilpst 18 uzņēmumi, kas darbojas trīs galvenajos virzienos: būvniecībā un ražošanā (LNK Industries), aviācijas tehnikas aprēķinos, testēšanā un apkopē (LNK Aerospace) un nekustamo īpašumu attīstībā (LNK Properties). Vairāk par holdingu LNK Group: www.lnk.lv

 

Papildu informācija:
Inga Domka
LNK Group sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja
Tālrunis: +371 6621 0222
M. tālr.:  +371 2563 9882
E-pasts: inga.domka@lnk.lv