Svinīgi atklāj sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcu Liepājas reģionā

Atklāta jauna sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" Grobiņas novadā, Liepājas reģionā, kur tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu veica "LNK Industries" celtniecības un ražošanas uzņēmumu grupā ietilpstošais uzņēmums "TTS (Transportation Technology Systems)".

TTS rūpnīcā tika izgatavotas Latvijā unikālas inženieriekārtas detalizētai atkritumu šķirošanai uzņēmumam SIA “Eko Kurzeme”. Jaunajā rūpnīcā tika izmantoti tehnoloģiskie risinājumi, kas praksē sevi pierādījuši šāda veida rūpnīcās Vācijā un Francijā. Piemēram, rūpnīcā uzstādīts Latvijā šobrīd vienīgais divu kanālu optiskais šķirotājs, kas uz slīdošas lentas ar gaismas stara palīdzību spēj atpazīt 10 materiālu veidus un vienlaicīgi nošķirot četrus materiālu veidus.  Savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu nošķirošanai no sadzīves atkritumu plūsmas, SIA "Eko Kurzeme" rūpnīcā uzstādīts disku sijātājs, kāds līdz šim Latvijā netika pielietots.

Kopējā sistēmā tika izmantotas vairāk kā 20 atsevišķas tehnoloģiskās iekārtas no vadošajām ārvalstu kompānijām. TTS rūpnīcā aprīkojums tika apvienots vienā saskaņotā sistēmā un pēc tam uzstādīts jaunajā atkritumu šķirošanas centrā.

Atkritumu šķirošanas stacija ir pilnībā funkcionāls komplekss, kurā AS “LNK Industries” uzstādītās iekārtas veic nešķirotu sadzīves un tiem pielīdzināmu atkritumu, primāro sadalīšanu to tālākai apstrādei, kā arī nodrošina mehānisku bioloģiski noārdāmo atkritumu un pārstrādei derīgo atkritumu sašķirošanu un sagatavošanu tālākai pārvietošanai. Rūpnīcā sākotnēji plānots sašķirot 8 000 tonnas sadzīves atkritumu gadā, taču šķirošanas jaudas iespējams palielināt līdz pat 30 000 tonnām gadā.

AS “LNK Industries” veica arī atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas angāra, atkritumu pieņemšanas zonas, šķirošanas centra palīgēkas, nepieciešamo piebrauktuvju un laukumu būvniecību. Tika uzbūvēts arī angārs atkritumu priekšapstrādes un šķirošanas iekārtu izvietošanai aptuveni 2 500 m2 (25 m*10 m) platībā.

Akciju sabiedrība “LNK Industries” līgumu par 1,43 miljoniem eiro ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "EKO KURZEME" par atkritumu šķirošanas stacijas tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu noslēdza pagājušā gada vasarā, uzvarot iepirkumu konkursā.

Galerija

Skatīt visu galeriju