AS Latvijas tilti iekļauta Padziļinātās sadarbības programmā

AS Latvijas tilti, holdinga LNK Group uzņēmums, kas ietilpst celtniecības un ražošanas grupā LNK Industries, ir iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Padziļinātās sadarbības programmā jeb tā dēvētajā „baltajā sarakstā”. Lēmumu par uzņēmuma iekļaušanu Padziļinātās sadarbības programmā pieņēmusi LR Finanšu ministrija, izvērtējot AS Latvijas tilti saimnieciskās darbības rādītājus un citus kritērijus.

„Atzinīgi vērtējam Finanšu ministrijas un VID sperto soli pretim uzņēmējiem, ieviešot Padziļinātās sadarbības programmu. Tā uzņēmumiem, kas ir būtiski nodokļu maksātāji un ar lielu darbinieku skaitu, ne tikai mazinās administratīvo slogu, bet arī ļaus uzlabot uzņēmuma iekšējās procedūras ciešā sadarbībā ar VID ekspertiem,” saka Artjoms Milovs, AS Latvijas tilti prokūrists.

Padziļinātās sadarbības programma tika sākta šā gada jūlijā. Pašlaik tajā iekļauti 26 uzņēmumi. Programma paredz uzņēmumu ciešāku un efektīvāku sadarbību ar VID, nodrošinot vairākas priekšrocības: pievienotās vērtības nodokļa atmaksu īsākā laikā, savlaicīgāku informācijas saņemšanu no VID, individuālu VID konsultantu u.c.


Par AS Latvijas tilti

Latvijas tilti ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas specializējas tiltu, ceļa pārvadu un tuneļu būvniecībā un rekonstrukcijā, kā arī jūras piestātņu un krasta stiprinājumu rekonstrukcijā un celtniecībā. 70 darba gadu laikā uzņēmums ir uzbūvējis vairākus tūkstošus tiltu un hidrotehnisku objektu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Uzņēmumam ir piešķirti Eiropas kvalitātes ISO 9001:2008 un vides vadības ISO 14001:2004 sertifikāti.

Par LNK Group

Holdings LNK Group dibināts 1988. gadā. Tajā ietilpst 18 uzņēmumi, kas darbojas trīs galvenajos virzienos: būvniecībā un ražošanā (LNK Industries), inženierijā (LNK Engineering) un nekustamo īpašumu attīstībā (LNK Properties). Holdinga uzņēmumi pašlaik īsteno tādus kompleksus un inovatīvus projektus kā kravu un pasažieru termināļu projektēšanu un būvniecību Klaipēdā, minerālmēslojuma pārkraušanas termināļa Riga Fertilizer Terminal būvniecību, beramkravu termināļa Riga Bulk Terminal projektēšanu un būvniecību un citus. Darbinieku skaits LNK Group uzņēmumos pārsniedz vienu tūkstoti. Vairāk par LNK Group: www.lnk.lv