AS “LATVIJAS TILTI” turpina divlīmeņu krustojuma pāri dzelzceļam būvniecību Klaipēdā, Lietuvā

Turpinās divlīmeņu krustojuma pāri dzelzceļam un Nemuno ielai būvniecība Klaipēdā Lietuvā, kuru akciju sabiedrība “LATVIJAS TILTI” un Lietuvas kompānija UAB “Kauno Keliai” uzsāka 2014. gada novembrī.

AS “LATVIJAS TILTI” un Lietuvas kompānija UAB “Kauno Keliai” par projekta realizētāju tika izvēlēta iepirkumu konkursa rezultātā, līguma summa ir EUR 4,10 milj. (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)), darbu veikšanas periods 18 mēneši. AS “LATVIJAS TILTI” paredzamā daļa ir 93% no kopējiem būvniecības darbiem t.i. EUR 3,97 milj., ieskaitot PVN.

Šobrīd tiek pabeigts estakādes laiduma nesošās konstrukcijas metālisko kārbveida siju montāžas un apvienošanas process. Šīs metālkonstrukcijas, kuru kopējais svars ir lielāks par 530 tonnām, projektam ražo uzņēmums TTS(Transportation Technology Systems); ir ieplānota pēdējā segmenta transportēšana no Rīgas uz Klaipēdu. Paralēli notiek pirmā balsta atbalstsienas izbūve. Līdz gada beigām plānots uzstādīt uz balstdaļām laiduma konstrukcijas metāliskos elementus un aizbetonēt estakādes brauktuves pamatplātni, kā arī pabeigt atbalstsienu pamatapjomu betonēšanu.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt 160 m garu estakādi un apmērām 170 m pieeju uzbēruma balstsienu konstrukciju. Estakāde ļaus efektīvāk izmantot visus konteineru termināla, kura teritorija šobrīd ir sadalīta ar Nemuno ielu un dzelzceļu, laukumus.