Turpinās darbi pie Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcijas

Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija, kuru pilnsabiedrība “LNK Industries Group”, kurā ietilpst AS “LNK Industries” un AS “Latvijas Tilti”, uzsāka 2014. gada septembrī, turpinās.

Šobrīd notiek pēdējie jauno rievpāļu iegremdēšanas darbi, aktīva jaunas virsbūves betonēšana, kā arī paralēli notiek seguma izbūves un elektroapgādes darbi.

Rekonstrukcijas projekts paredz gan esošās piestātnes aprīkojuma, virsbūves un aizbēruma demontāžu, gan jauno virsbūves izbūvi, betonēšanu, kā arī jaunu inženierkomunikāciju izbūvi un kuģu stāvēšanas piestātnei piegulošās teritorijas labiekārtošanu. Tāpat piestātnes vajadzībām tiks izbūvēts autostāvlaukums, apgaismojums un elektroapgāde, rekreācijas zona ar dekoratīviem elementiem.

Piestātnes rekonstrukcijas darbus paredzēts pabeigt 2015. gada vasarā.

Rekonstrukcijas darbi tiek veikti pamatojoties uz tehnisko projektu “Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija”. Darbs tiek veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”. Projekta pasūtītājs ir Ventspils brīvostas pārvalde.

Galerija