Iebūvē laika kapsulas RTU laboratoriju un bibliotēkas ēku pamatos

RTU jaunbūvējamā laboratoriju korpusa un Zinātniskās bibliotēkas piebūves pamatos tiek iebūvētas laika kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

«Jaunais modernais laboratoriju korpuss būs aprīkots ar augsta līmeņa pētījumu un sarežģītu ekspertīžu veikšanai nepieciešamo aparatūru, ar kuras palīdzību RTU zinātnieki varēs veikt starptautiski konkurētspējīgu zinātnisko darbību un izstrādāt pētījumus Latvijas un citu valstu uzņēmumiem, tā veicinot uzņēmumu konkurētspēju un valsts ekonomisko izaugsmi,» saka RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.

Laboratoriju korpusā būs Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra laboratorijas, kā arī RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes (TMF) laboratorijas. Tādējādi tiks uzsākta pakāpeniska TMF pārvietošana no pašreizējās mītnes vietas Mežaparkā uz RTU vienoto teritoriālo kompleksu Ķīpsalā. Laboratoriju ēkas kopējā platība būs 4366 m2 un būvniecības izmaksas — 4 630 158 EUR. RTU laboratoriju iepriekšējā ēka atradās Vecrīgā, Kaļķu ielā, taču to nojauca pirms vairākiem gadiem un tās vietā uzcēla Rīgas domes ēku.

Savukārt, paplašinot Zinātniskās bibliotēkas telpas, tiks apvienotas patlaban dažādās vietās esošās bibliotēkas nodaļas un modernizēts tās aprīkojums. Jaunajā bibliotēkas piebūvē ar kopējo platību 2240 m2 iecerēts iecerēts izvietot lasītavu, kas studentiem būs atvērta 24 stundas diennaktī. Tur būs arī krājums brīvpieejā, retumu lasītava, pasniedzēju lasītava, individuālās kabīnes un grupu telpas, kā arī transformējama konferenču zāle. Ēkas būvniecības izmaksas — 2 777 572 EUR.

Abu RTU ēku būvdarbus veic pilnsabiedrība «LNK Industries Partnership», ko veido trīs uzņēmumi – AS «LNK Industries», AS «Latvijas Tilti» un SIA «BCC».

«Esam gandarīti, ka abu ēku būvniecība ir uzticēta mūsu uzņēmumam. Papildu vērtību šī projekta realizācijai piešķir apziņa, ka varam sniegt ieguldījumu Latvijas izglītības un zinātnes attīstībā, radot mūsdienīgu un modernu mācību vidi,» uzsver AS «LNK Industries» valdes loceklis. Jevgenijs Locovs.

RTU mērķtiecīgi attīsta savu infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā pirmo studentu pilsētiņu, kas pēc būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru, kur būs koncentrētas visas RTU fakultātes, moderns laboratoriju korpuss, Zinātniskā bibliotēka un administratīvās ēkas.  

Galerija