Būvē modernu laboratoriju ēku un rekonstruē zinātnisko bibliotēku RTU

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu pilsētiņā Ķīpsalā sākta moderna zinātnisko laboratoriju korpusa celtniecība un RTU Zinātniskās bibliotēkas rekonstrukcija, kas uzlabos RTU studiju kvalitāti un nodrošinās starptautiski konkurētspējīgu vidi zinātnei un inovācijām.

RTU jaunajā laboratoriju ēkā plānots izveidot starpdisciplināru valsts nozīmes pētniecības centru enerģētikas jomā, kurā dažādu nozaru zinātnieki izstrādās inovatīvus risinājumus energoefektivitātes uzlabošanai un Latvijas enerģētiskās neatkarības attīstīšanai. Tāpat paredzēts, ka laboratoriju komplekss būs pieejams studentiem pētniecības projektu izstrādē, kā arī plašākai sabiedrībai un uzņēmējiem, kuriem būs iespēja iepazīties gan ar atsevišķām laboratorijām, gan vērot pētniekus darbībā.

«Augsta līmeņa pētījumu un sarežģītu ekspertīžu veikšanai nepieciešamas modernas iekārtas, tāpēc jaunā laboratoriju korpusa izbūve uzlabos mūsu zinātnieku konkurētspēju gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Tāpat tiks stiprināta RTU sadarbība ar industriju, jo ar modernajām laboratoriju iekārtām varēsim veikt dažādas uzņēmumiem nepieciešamas ekspertīzes,» uzsver RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.

Savukārt RTU Zinātniskā bibliotēka tiek rekonstruēta ar mērķi apvienot šobrīd dažādās vietās esošās bibliotēkas nodaļas vienuviet, kā arī modernizēt bibliotēkas aprīkojumu. Abu ēku būvdarbus veic pilnsabiedrība «LNK Industries Partnership”.

«Radot mūsdienīgu valsts nozīmes pētniecības centru un modernu mācību vidi gan studējošiem, gan mācībspēkiem, varam sniegt ieguldījumu Latvijas izglītības un zinātnes attīstībā. Lai gan esam pieredzējuši līdzīgu projektu īstenošanā, mūs gaida dinamisks darba process, kas no uzņēmuma prasīs gan specifiskas zināšanas, gan dažādu inovatīvu tehnisko risinājumu realizēšanu,» saka AS «LNK Industries» valdes loceklis Jevgenijs Locovs.

Celtniecības un renovācijas darbi tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu «Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)» Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 un «Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide» Nr. 2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 atbalstu. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2015. gada jūlijam.