Latvijas Universitāte Torņakalnā atzīmē Spāru svētkus

Klātesot Latvijas Universitātes (LU) un LNK Industries Group vadībai, kā arī goda viesiem un akadēmiskajai saimei, svinīgi tika atzīmēti Latvijas Universitātes Torņakalnā ietvaros topošā Dabaszinātņu centra Spāru svētki. Centrs pirmos studentus uzņems jau nākamā gada septembrī un būs Baltijā modernākā augstākās izglītības un zinātnes būve.

LU Rektors prof. Mārcis Auziņš: “Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem un Latvijas Universitātes ieguldījumam, jau drīzumā būs tapusi pirmā no ēkām. Bet, lai pilnībā īstenotu ieceri par vienotu Latvijas Universitāti Torņakalnā, ir nepieciešams valsts un arī privātpersonu atbalsts, jo šis ir viens no nozīmīgākajiem izglītības un zinātnes infrastruktūras projektiem pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Jaunās Latvijas Universitātes izveide Torņakalnā būtu skaistākā un paliekošākā dāvana, ko mēs kopīgi varētu pasniegt savai tautai Latvijas valsts un Latvijas Universitātes simtgadē.”

Projekta ietvaros Rīgā, Jelgavas ielā 1, tiks izveidota mūsdienīga, funkcionāla un uz ilgtspējīgu attīstību orientēta mācību, darba un sadzīves vide studentiem, pasniedzējiem un zinātniekiem. Plānots, ka Torņakalnā nākotnē varētu atrasties arī ekumēniskā baznīca.

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts un LU Padomnieku konventa loceklis Zbigņevs Stankevičs: “Universitātes uzdevums Dieva plānā ir meklēt un iepazīt patiesību. Ļoti konkrētā veidā to dara dabas zinātnes. Pētot dažādas dabā vērojamās likumsakarības, tās nodrošina to, ka daba kalpo cilvēkam – atvieglojot viņa dzīvi un darot to pilnvērtīgāku. Šajā ziņā dabas zinātnes īsteno tuvākā mīlestības bausli."

Ēkas celtniecība tika uzsākta šī gada martā, savukārt jau maija beigās tika svinīgi ielikts pamatakmens un laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Jaunajai ēkai ir septiņi stāvi, kuros būs izvietotas auditorijas, laboratorijas, darba un semināru telpas un bibliotēka. Ēkas pēdējā stāvā atradīsies pētniecības laboratorija un semināru telpa ar skatu uz Vecrīgu un jaunuzcelto Latvijas Nacionālo bibliotēku. Uz ēkas jumta tiks izvietoti vēja ģeneratori, dodot iespēju iegūt alternatīvo enerģiju, un ēkā strādās “gudrās mājas” apkalpojošā tehnika.

“Mums kā būvniekiem šis projekts ir nozīmīgs ne tikai tā misijas, bet arī sarežģītības dēļ, jo ēkā atradīsies vairākas modernas laboratorijas, kas būs aprīkotas ar specifiskām tehnoloģijām.  Pie šīs ēkas būvniecības mums ir patīkami strādāt, jo mēs būvējam ēku, kas, esmu pārliecināts, motivēs studēt gribētājus un zinātniekus jauniem sasniegumiem.  Tādēļ LNK Industries vārdā vēlos teikt, ka mums ir liels gods piedalīties šī projekta realizācijā. Mēs turpinām intensīvi strādāt, lai projektu īstenotu plānotajos termiņos, un ēka būtu gatava uzņemt studentus un mācībspēkus,” uzsver LNK Industries valdes loceklis Jevgenijs Locovs.

 Dabaszinātņu centrā atradīsies Bioloģijas, Ķīmijas, Medicīnas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, kā arī Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. Studentiem būs iespējas studiju procesu papildināt ar pētniecisko darbību, un ēkā būs izvietots arī Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts un Ķīmiskās fizikas institūts. Tāpat topošajā ēkā tiks iekārtotas sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas: Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs, Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs, Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs, Meža un ūdens resursu Valsts nozīmes pētniecības centrs, Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs, kā arī Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs.

Nākamajās projekta kārtās plānots izveidot Humanitāro un Sociālo zinātņu centru, Dzīvības un veselības zinātņu centru u.c.. Kompleksā paredzētas studiju servisa un rekreācijas telpas, kā arī dienesta viesnīcas, sporta centrs un ekumeniskā baznīca. Plānots, ka viss komplekss tiks pabeigts līdz 2023.gadam un tajā mācīsies 15 tūkstoši studentu.

Pirmās kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība uzticēta pilnsabiedrībai LNK Industries Group. Uzņēmums tika izraudzīts iepirkuma procedūrā. Līguma summa - 21,18 milj. eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/029 un ERAF apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu ietvaros.

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas 134 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

 

Par pilnsabiedrību LNK Industries Group

Pilnsabiedrību LNK Industries Group ir dibinājuši divi holdinga LNK Group uzņēmumi - AS LNK Industries un AS Latvijas tilti. AS LNK Industries specializējas inovatīvu būvniecības un ražošanas projektu īstenošanā. LNK Industries galvenā darbības sfēra ir rūpniecības, civilo un infrastruktūras objektu būvniecība. Uzņēmums specializējas arī transportēšanas tehnoloģisko sistēmu un nestandarta aprīkojuma projektēšanā, ražošanā un uzstādīšanā, kā arī dzelzsbetona un lielgabarīta metālkonstrukciju ražošanā. AS Latvijas tilti ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas specializējas tiltu, ceļa pārvadu un tuneļu būvniecībā un rekonstrukcijā, kā arī jūras piestātņu un krasta stiprinājumu rekonstrukcijā un celtniecībā.

 

 

 

 

 

Galerija