Ekonomikas ministrs apmeklē holdingu LNK Group

Lai iepazītos ar holdinga LNK Group ilggadējo pieredzi būvniecības, ražošanas un inženierijas projektos, vakar uzņēmumu apmeklēja LR Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Gatis Ābele. Tikšanās laikā tika pārrunāti uzņēmuma īstenotie un aktuālie projekti, kā arī Nacionālās industriālās politikas izstrāde, kuras ietvaros ekonomikas ministrs izrādīja vēlmi arī saņemt LNK Group ekspertu priekšlikumus tās veiksmīgākai izstrādei un ieviešanai.

„Esam pagodināti par ekonomikas ministra Daniela Pavļuta un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka Gata Ābeles vizīti mūsu uzņēmumā,” saka Aleksandrs Milovs, LNK Group padomes priekšsēdētājs. „Pasaulē pēdējos gados novērojams process, kuru var dēvēt par jauno industrializāciju. Arī Latvijā tas pamanāms arvien vairāk, piemēram, augot pieprasījumam pēc modernu un daudzfunkcionālu termināļu būvniecības,” viņš turpina.

„Tādēļ atzinīgi vērtējam ekonomikas ministra tikšanās laikā pausto viedokli par rūpniecības un industriālo zonu attīstību un inovāciju sekmēšanu kā pamatu Latvijas ekonomikas izaugsmei un Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai. Svarīgi gan, lai nodomi, ko ietver Nacionālā industriālā politika, īstenotos efektīvās uzņēmēju atbalsta programmās un elastīgos nosacījumos ārvalstu investoru ienākšanai Latvijā,” uzsver Aleksandrs Milovs.


Par LNK Group
Holdings LNK Group dibināts 1988. gadā. Tajā ietilpst 18 uzņēmumi, kas darbojas trīs galvenajos virzienos: būvniecībā un ražošanā (LNK Industries), inženierijā (LNK Engineering) un nekustamo īpašumu attīstībā (LNK Properties). Holdinga uzņēmumi pašlaik īsteno tādus kompleksus un inovatīvus projektus kā kravu un pasažieru termināļu projektēšanu un būvniecību Klaipēdā, minerālmēslojuma pārkraušanas termināļa Riga Fertilizer Terminal būvniecību, beramkravu termināļa Riga Bulk Terminal projektēšanu un būvniecību un citus. Darbinieku skaits LNK Group uzņēmumos pārsniedz vienu tūkstoti. Vairāk par LNK Group: www.lnk.lv