Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra ēka Torņkalnā jau sniedzas piecu stāvu augstumā

 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā ēka, kuras būvniecību veic LNK Industries Group, ir sasniegusi 5. stāvu un šodien tiek pabeigts pēdējais posms 5. stāva grīdai.

Patlaban tiek gatavoti veidņi sestā stāva grīdai un ceturtā daļa jau būs gatava līdz nedēļas beigām.

Pilnsabiedrība „LNK Industries Group” un Latvijas Universitāte 2013. gada septembrī parakstīja līgumu par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, pirmās kārtas tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Darbi tika uzsākti jau 2013. gada oktobrī. Septiņstāvu dabas zinātņu centrs, kura būvniecību plānots pabeigt jau nākamā gada jūlijā, būs pirmā augstākās izglītības ēka, kas kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas tiks pilnībā uzcelta no jauna.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/029 un ERAF apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu ietvaros.