LU Akadēmiskā centra apbūves laukumā uzsākti arheoloģiskās izpētes darbi

Pašlaik Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra ēku kompleksa apbūves vietā Rīgā, Jelgavas ielā 1, saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasībām tiek veikti arheoloģiskie izpētes darbi.

Atļauja arheoloģisko izpētes darbu veikšanai tika saņemta 2013. gada 11. decembrī, tad tā reģistrēta Rīgas pilsētas būvvaldē, tādēļ janvārī bija iespējams uzsākt izpētes darbus.

Iepriekš jau ziņots, ka LU 2013. gada septembrī parakstīja līgumu ar pilnsabiedrību „LNK Industries Group” par LU Akadēmiskā centra Torņakalnā pirmās kārtas tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību.

Jaunuzceltajā korpusā atradīsies Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Medicīnas fakultāte, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts un Ķīmiskās fizikas institūts, kā arī sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas.

Kopā telpas paredzētas ap 3000 studentu, zinātnieku, mācībspēku.