Ar naftas produktiem piesārņotas grunts attīrīšanā izmanto inovatīvu, Latvijā radītu tehnoloģiju

Turpinot 1. muliņa demontāžas projektu, Ventspils brīvostā uzsākta Latvijā lielākā ar naftas produktiem piesārņotas grunts attīrīšanas projekta realizācija. Naftas produktu atdalīšanā no grunts tiek izmantota grunts mazgāšanas metode, pielietojot Latvijā izstrādātas mikrobioloģijas tehnoloģijas piesārņojuma attīrīšanai.

1. muliņš naftas un naftas produktu pārkraušanai tika projektēts un uzcelts no 1959. līdz 1961. gadam. Tā kopējais garums sastāda aptuveni 200 metru. Ņemot vērā muliņa ilgo ekspluatācijas laiku, ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī Ventspils brīvostas attīstības plānus, šā gada februārī tika uzsākta tā demontāža.

“1. muliņa demontāža ir Ventspils brīvostas attīstībai būtisks projekts, jo ļaus ievērojami palielināt akmeņogļu pārkraušanas jaudu blakus esošajā ogļu terminālī. Ar naftas produktiem piesārņotās grunts un konstrukciju attīrīšana ir nākamais posms šajā projektā, kas tika sākts 2013. gada februārī. Tas vienlaikus ir viens no izaicinošākajiem projekta posmiem, jo pieprasa specifiskas zināšanas un mūsdienīgas attīrīšanas tehnoloģijas, kas efektīvi spēj novērst piesārņojuma ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ šī darba veikšana ir uzticēta nozares līderiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanā un  pārstrādāšanā. Paralēli tiek turpināta muliņa demontāža, kā arī norisinās sagatavošanās darbi krasta nostiprinājuma izbūvei,” saka AS LNK Industries valdes priekšsēdētājs Artjoms Milovs.

 

Kopumā plānots attīrīt vairāk nekā 28 tūkst. kubikmetru ar naftas produktiem piesārņotas grunts. Šim nolūkam projekta īstenotājs - personu apvienība LNK Industries EKO - ir izveidojusi B kategorijas bīstamo atkritumu pārstrādes poligonu, kas aprīkots ar modernām grunts un ūdens attīrīšanas iekārtām. Poligona vieta un iekārtu izvēle veidota tā, lai neradītu kaitējumu videi un neradītu traucējumus apkārtējās teritorijās esošajiem iedzīvotājiem. Pielietotās attīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas nodrošina, ka mazgāšanas līdzeklis bioloģiski noārdās, turklāt notekūdeņu, kas rodas grunts mazgāšanas procesā, attīrīšana ir efektīvāka un vieglāka.

Lai realizētu šo vērienīgo projektu, ir apvienojušies Latvijas lielākie būvnieki un bīstamo atkritumu apsaimniekotāji un pārstrādātāji. Personu apvienībā LNK Industries EKO sastāvā ietilpst holdinga LNK Group uzņēmumi AS LNK Industries un AS Latvijas tilti, kā arī bīstamo atkritumu apsaimniekotāji un pārstrādātāji – SIA EKO OSTA un AS BAO. Kopējās projekta izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ir 4 159 132 Ls bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par AS LNK Industries

AS LNK Industries ir holdinga LNK Group uzņēmums, kas specializējas inovatīvu būvniecības un ražošanas projektu īstenošanā. LNK Industries galvenā darbības sfēra ir rūpniecības, civilo un infrastruktūras objektu būvniecība. Uzņēmums specializējas arī transportēšanas tehnoloģisko sistēmu un nestandarta aprīkojuma projektēšanā, ražošanā un uzstādīšanā, kā arī dzelzsbetona konstrukciju un lielgabarīta metālkonstrukciju ražošanā, tādējādi garantējot industriālo objektu būvniecību no A līdz Z. Vairāk par AS LNK Industries: www.lnk-industries.lv

Par AS Latvijas tilti

AS Latvijas tilti, holdinga LNK Group uzņēmums, kas ietilpst celtniecības un ražošanas grupā LNK Industries, ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas specializējas tiltu, ceļa pārvadu un tuneļu būvniecībā un rekonstrukcijā, kā arī jūras piestātņu un krasta stiprinājumu rekonstrukcijā un celtniecībā. 70 darba gadu laikā uzņēmums ir uzbūvējis vairākus tūkstošus tiltu un hidrotehnisku objektu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Uzņēmumam ir piešķirti Eiropas kvalitātes ISO 9001:2008 un vides vadības ISO 14001:2004 sertifikāti. Vairāk par AS Latvijas tilti: www.latvijas-tilti.lv

Par SIA Eko Osta

Uzņēmums Eko Osta dibināts 1999.gadā, nodarbojas ar videi kaitīgo un bīstamo atkritumu - tādu kā rūpnieciskie ūdeņi, atstrādāto eļļu, piesārņota grunts, kuģu atkritumi, nolietoto riepu, eļļas filtru savākšanu un pārstrādi. Laikā no 2009. līdz 2012. gadam Eko Osta investējusi vairāk nekā 3,4 miljonus latu attīrīšanas iekārtu modernizācija. Eko Osta atkritumu attīrīšanas pakalpojumi ir pieprasīti un tiek sniegti visās lielākajās ostās Baltijā. Uzņēmums turpina strādāt pie videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas kaitīgo atkritumu apsaimniekošanā. Uzņēmuma mērķis ir ierobežot vides piesārņošanu un atbalstīt videi saudzīgo tehnoloģiju ieviešanu. Vairāk par SIA Eko Osta: www.ekoosta.lv

Par AS BAO

Akciju sabiedrība BAO ir īpaša uzņēmējsabiedrība bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, kas savāc, transportē un utilizē bīstamos atkritumus visā Latvijas teritorijā. Kompānija var nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu sākot ar bīstamo atkritumu savākšanu un transportēšanu un beidzot ar to utilizāciju vai pārstrādi. Ar aktīvu darbību Ventspils brīvostā, AS BAO nostiprina savas pozīcijas kā viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem, piedāvājot vēl plašāku pakalpojumu klāstu un strauji izvēršot aktīvu darbību vēsturiskā piesārņojuma sanācijā. AS BAO ir sekmīgi beigusi akreditācijas procesu un ieguvusi Kvalitātes un Vides vadības sistēmu sertifikātus ISO 9001:2000 un ISO 14001:2004. Vairāk par AS BAO: www.bao.lv