Virs jaunās Mežaparka Lielās estrādes pacelts spāru vainags

Atzīmējot jaunās Mežaparka Lielās estrādes būvdarbu apjomīgākās daļas pabeigšanu, virs estrādes kupola metāla konstrukcijām tika svinīgi pacelts spāru vainags.

Līdz šā gada janvārim pabeigta lielākā un apjomīgākā būvdarbu daļa. Patlaban notiek estrādes kupola metāla konstrukciju montāža, kuras gaitā jau piegādātas un uzmontētas visas 36 kopnes, bet turpinās saišu un akustisko paneļu montāža starp kopnēm. Saražoti un piegādāti visi akustiskie paneļi.

„Paveikts ir tiešām daudz. Pirms gada estrādes būvlaukumā ielikām pamatakmeni un tikai sākām betonēšanas darbus, bet šodien esam pabeiguši lielākos konstrukciju uzstādīšanas un celtniecības darbus. Tas ir bijis iespējams, pateicoties visu iesaistīto pušu intensīvam darbam – katra strādnieka, darbu vadītāju, projekta autoru, uzraugu, pasūtītāja un visu citu partneru darbam dažreiz pat dienu un nakti nepārtrauktā maiņu darba režīmā. Svētku brīdī vēlos izcelt šī projekta tehnoloģiskos izaicinājumus, ar kuriem projekta komanda ir sekmīgi tikusi galā, un vienlaicīgi ieguvusi neatsveramu pieredzi, apliecinot mūsu būvniecības profesionāļu augsto kompetenci starptautiskā mērogā. Šādā komandas kopdarbā mēs darbus turpināsim, lai sasniegtu nolikto mērķi – nodot estrādi ekspluatācijā šā gada 18. jūnijā,” solīja pilnsabiedrības „LNK, RERE” pārstāvis projekta direktors Valdis Koks.

Darbu gaitā turpināsies hidroizolācijas izveide uz slīpā pārseguma (apejas pakāpienu zonā), estrādes pakāpienu saliekamo dzelzsbetona elementu montāža, kā arī metāla konsolsiju un pakāpienveida siju montāža zem dzelzsbetona pakāpieniem. Estrādes teritorijā turpinās uzsāktie ceļu izbūves un labiekārtošanas darbi.

Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana aizsākās 2016. gada 11. martā, kad Rīgas pašvaldība un Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kultūras centrs parakstīja līgumu ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem par būvprojekta izstrādi. Mežaparka Lielās estrādes pirmais atjaunošanas posms - jauna skatītāja lauka izbūve, ko veica PS “LNK RERE” - tika īstenots līdz 2018. gadā 7. jūnijam pirms XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Otrais atjaunošanas posms – jaunas estrādes būvniecība – tiks pabeigta līdz 2020. gada 18. jūnijam pirms XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.