LNK Industries veic pārbūves darbus Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsošanas vietās

Lai gūtu ieskatu robežšķērsošanas vietu “Pāternieki” un “Silene” uz Latvijas un Baltkrievijas robežas pārbūves un modernizācijas procesos, kurus veic uzņēmums LNK Industries, vizītē uz vienu no robežšķērsošanas vietām devās Latvijas un Baltkrievijas pārstāvji.

Robežšķērsošanas vietas “Pāternieki” pārbūves un infrastruktūras uzlabošanas darbus pēc “Valsts nekustamie īpašumi” pasūtījuma “LNK Industries” uzsāka 2019. gada maijā. Darbi norisinās atbilstoši noteiktajam grafikam un šobrīd, nekavējot robežšķērsošanas vietas darbību, paveikti aptuveni 20% no pārbūves darbiem. Tos plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām.

Projekta realizācijas rezultātā robežas šķērsošanas vieta kļūs modernāka, drošāka un ērtāka, samazinot robežas šķērsošanas laiku. Lai padarītu efektīvāku robežpunktu darbu, tiks modernizēta perimetra apsardzes sistēma, video novērošanas sistēma, elektroniskie satiksmes organizācijas informatīvie paneļi, transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas iekārtas.

Šobrīd abu Latvijas - Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu “Pāternieki” un “Silene” neitrālajā zonā (starpzonā starp Latvijas un Baltkrievijas robežšķērsošanas vietām) paredzēts izveidot vienotu satiksmes organizācijas risinājumu gan visa veida transportlīdzekļiem, gan gājējiem un velosipēdistiem.