Atklāj Latvijā modernāko studiju un pētniecības centru – LU Zinātņu māju

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā Torņakalnā veiksmīgi ir pabeigta Zinātņu mājas būvniecība, izveidojot šobrīd jaunāko un modernāko studiju un pētniecības centru Latvijā.

Būvniecība tika sākta 2017. g. augustā, pabeigta 2018. g. decembrī. Ēkas kopējā telpu platība – 20 018 m2. Astoņi stāvi un viens pazemes stāvs. Projekta autors ir arhitektu birojs “Sestais stils”. Ģenerāluzņēmējs pilnsabiedrība “LNK Industries Group”.

Zinātņu mājā izvietotas astoņas LU struktūrvienības. Divas fakultātes: Medicīnas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. Seši institūti: Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Fizikas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Astronomijas institūts. Zinātņu mājā atrodas 78 zinātniskās un mācību laboratorijas, 23 auditorijas, LU Lāzeru centra vajadzībām pagrabstāvā izbūvētas speciālas telpas ar antivibrāciju grīdu precīzu optisko mērījumu iegūšanai. Ēka var uzņemt līdz 2000 studentu, paredzētas 450 darba vietas zinātniskajam un akadēmiskajam personālam.

Zinātņu mājas tika uzbūvēta saskaņā ar „gudras” mājas ar augstas energoefektivitātes principiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījums veido nozīmīgāko daļu no ēkas būvniecības un moderna aprīkojuma iegādes izmaksām 36 miljonu eiro apmērā.