Noslēgts līgums par Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi

PS “LNK INDUSTRIES Group” noslēdz līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldi par Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu,  līguma summa sastāda EUR 8 992 375 (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Līguma ietvaros PS “LNK INDUSTRIES GROUP” izstrādās un saskaņos būvprojektu, kā arī veiks būvdarbus pēc pašu izstrādāta būvprojekta. Šobrīd ostas piestātņu dziļums neļauj piekraut pilnus, piemēram, “Panamx” tipa kuģus ar lielu iegrimi. Tāpēc piestātnēs kuģis dažkārt uzņem tikai daļu kravu, bet atlikušo piekrauj atklātā jūrā. Īstenojot šo projektu, kuģu piekraušanu, izmantojot citu peldlīdzekli, varēs veikt jaunizveidotajā enkurvietā.