Spāru svētki Mežaparka Lielajā estrādē

Virs Mežaparka Lielās estrādes jaunā skatītāju lauka būves tika pacelts spāru vainags. Spāru svētkos piedalījās kultūras ministre, Rīgas domes, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rīgas domes Īpašuma komitejas, PS „LNK, RERE”, SIA „Rīgas meži” pārstāvji, kā arī projekta arhitekti, Dziesmu un deju svētku padomes locekļi un citi projektā iesaistīto institūciju pārstāvji.

Tradicionāli spāru svētki tiek svinēti laikā, kad ēkas celšana ir savā augstākajā punktā — ir pabeigta jumta nesošā konstrukcija un visi smagākie darbi. Piecu mēnešu laikā, kopš tika uzsākta būvniecība, ir paveikta puse no iecerētajiem darbiem.

Šobrīd šis ir viens no vērienīgākajiem Rīgas būvlaukumiem ar ievērojamiem darbu apjomiem, kas sadalīti divos posmos. Skatītāju lauka pārbūve notiks līdz 2018. gada jūnijam, un koristu tribīņu pārbūve tiks īstenota līdz 2020. gadam. Objekts faktos un skaitļos: skatītāju lauka garums  150 m, skatītāju lauka izbūves augstums 11,5 m, koristu tribīņu platums 100 m, paredzētais tribīņu jumta augstums 35 m, skatītāju lauka ietilpība vairāk nekā 30 000 cilvēku,  koristu skaits 9100 cilvēku.

Līgums par Mežaparka Lielās estrādes pārbūvi, kas paredz skatītāju lauka un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem tika parakstīts š.g. aprīlī. Estrādes pārbūves pirmās kārtas būvniecību veic PS „LNK, RERE”. Pirmā posma rekonstrukcijas darbus plānots nodot ekspluatācijā 2018. gada 18. jūnijā.