LNK Industries pabeidz lietus ūdens savākšanas un akumulēšanas sistēmas izbūvi New Hanza teritorijā

Ir pabeigti infrastruktūras pirmās kārtas izbūves darbi topošā darījumu un atpūtas kvartāla — New Hanza, kur lietus ūdens savākšanas un akumulēšanas sistēmas izbūvi veica uzņēmums AS “LNK Industries”.

Unikālā lietus ūdens savākšanas un akumulēšanas sistēma, tostarp, apjomīgais ūdens rezervuārs ir viena no pirmās kārtas lielākajām būvēm. Sistēma ietver sevī augstas ražības sūkņu staciju lietus ūdens savākšanai un to pakāpeniskai novadīšanai pilsētas kanalizācijas sistēmā. Sūkņu stacijas komplekss nodrošinās, ka pat spēcīgākajās lietusgāzēs neveidosies apjomīgas peļķes. Būvniecības darbi ietvēra gan sūkņu stacijas kompleksa, gan ēkas pamatu un pārseguma plātnes izbūvi. Šāda apjoma hidrotehniskās būves projekts, ko veica AS “LNK Industries”, Latvijā tika realizēts pirmo reizi. Sarežģītie inženierģeoloģiskie apstākļi un augstie gruntsūdeņi bija liels izaicinājums būvdarbu īstenošanā.

Ūdens rezervuāra tilpums ir 13 000 m3 — aptuveni 5 Ķīpsalas peldbaseini — jeb 13 miljoni litru, tā izveidei tika ieurbti kopumā 424 pāļi 24 metru dziļumā. Plānots, ka infrastruktūras 1. kārtas ietvaros izbūvētie objekti ekspluatācijā tiks nodoti līdz šā gada oktobrim.

Celtniecības darbus New Hanza teritorijā AS “LNK Industries” uzsāka 2016. gada jūlijā un to kopējās izmaksas sasniedz 8,4 miljonus eiro. Projekta ģenerāluzņēmēja funkcijas pildīja SIA “Pillar Contractor”, bet būvuzraudzību projekta ietvaros nodrošināja SIA “Aqua-Brambis”. Pašreiz notiek izbūvēto sistēmu testēšanas un pārbaudes darbi ar mērķi izbūvēto apjomu nodot ekspluatācijā 2017.gada nogalē.

New Hanza tiek veidots 24,5 hektāru platībā un tajā bez biroju un dzīvojamām ēkām paredzēta arī viesnīca, pirmsskolas izglītības iestāde, kā arī Laikmetīgās mākslas muzejs un pilsētas dārzs ar plašu apzaļumotu teritoriju rekreācijai teritorijas centrā.