LNK Industries saņem energopārvaldības sertifikātu

Akciju sabiedrība “LNK Industries” saņem Energopārvaldības sistēmas standarta ISO 50001:2011 sertifikātu un šobrīd ir vienīgais būvniecības uzņēmums Latvijā, kas to ir ieviesis.

Sertifikāta ISO 50001 saņemšana apliecina, ka AS “LNK Industries” savā darbībā ir ieviesis procesus un sistēmas, kas uzlabo energoefektivitāti un veicina efektīvu energoresursu izmantošanu, būtiski samazinot uzņēmuma enerģijas izmaksas.

“Mūsdienās energopārvaldība ir kļuvusi par vienu no uzņēmumu darbības būtisku rādītāju, jo taupīt enerģiju nozīmē taupīt uzņēmuma izmaksas. Šī sertifikāta saņemšanu mēs uzskatām par lielu priekšrocību, kas paaugstina mūsu uzņēmuma konkurētspēju. Tas ir  apliecinājums sev, esošajiem un potenciālajiem partneriem, ka uzņēmuma darbība ir balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem,” norāda AS “LNK Industries” valdes loceklis Jevgenijs Locovs.

ISO 50001 ir Energopārvaldības sistēmas standarts, kas definē lietošanas un prasību norādījumus, kuri palīdz izveidot un uzturēt energopārvaldības sistēmu organizācijās neatkarīgi no to darbības nozares. Standarta mērķis ir uzlabot enerģijas izmantošanas efektivitāti, samazināt siltumnīcas gāzu emisiju un citas saistītās ietekmes un samazināt enerģijas izmaksas.