Būvniecības un ražošanas uzņēmums LNK Industries kļūst par akciju sabiedrību

Attīstot darbību, būvniecības un ražošanas uzņēmums LNK Industries kopš 1. februāra ir kļuvis par akciju sabiedrību ar nosaukumu AS LNK Industries. Uzņēmuma valdē, tāpat kā līdz šim, darbosies Artjoms Milovs (valdes priekšsēdētājs) un Jevgenijs Locovs (valdes loceklis).

Par AS LNK Industries

AS LNK Industries ir holdinga LNK Group uzņēmums, kas specializējas visaptverošu būvniecības un ražošanas projektu īstenošanā. LNK Industries veic infrastruktūras, rūpniecības un civilo objektu būvniecību un transportēšanas tehnoloģisko sistēmu izveidi, tādējādi pilnībā garantējot industriālo objektu (ražošanas kompleksu, termināļu un citu) celtniecību no A līdz Z (no projekta izstrādes līdz objekta nodošanai ekspluatācijā). Vairāk par AS LNK Industries: www.lnk-industries.lv

Par holdingu LNK Group

Holdings LNK Group dibināts 1988. gadā. Tajā ietilpst 18 uzņēmumi, kas darbojas trīs galvenajos virzienos: būvniecībā un ražošanā (LNK Industries), inženierijā (LNK Engineering) un nekustamo īpašumu attīstībā (LNK Properties). Holdinga uzņēmumi pašlaik īsteno tādus kompleksus un inovatīvus projektus kā kravu un pasažieru termināļu projektēšanu un būvniecību Klaipēdā, minerālmēslojuma pārkraušanas termināļa Riga fertilizer terminal būvniecību, beramkravu termināļa Riga Bulk Terminal projektēšanu un būvniecību un citus. Darbinieku skaits LNK Group uzņēmumos pārsniedz vienu tūkstoti. Vairāk par holdingu LNK Group: www.lnk.lv