Pabeigta Rīgas 6. vidusskolas ēkas fasādes atjaunošana

Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES Partnership” ir pabeigusi Rīgas 6. vidusskolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 102, Rīgā, fasādes un telpu izlases veida vienkāršotu atjaunošanu.

Tika renovēta 4 stāvu skolas ēkas fasāde 4000 m2 platībā, nomainīti lietus ūdens noteces skārda elementi, karnīzes, un ēkas iekšpusē veikta pilnvērtīga meiteņu mājturības kabinetu renovācija. Telpas tika kapitāli izremontētas, atjaunojot griestus, grīdu un sienas, kā arī aprīkotas ar jaunām, mājturības stundām nepieciešamajām iekārtām. Papildus tika veikta jaunas lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve no skolas līdz pilsētas maģistrālajiem vadiem. Pa perimetru apkārt ēkai 1 m attālumā no fasādes ierīkots bruģēts celiņš, kura viena no funkcijām ir lietus ūdens aizvade, pasargājot fasādi. Rekonstrukcijas laikā jaunais ēkas apmetums, ņemot vērā struktūru, toni un faktūru, pēc iespējas maksimāli tika pietuvināts vēsturiskajam apmetumam.

Skolas ēka būvēta – 1951.gadā, tās arhitekts Alfrēds Pūpols.  Vēlāk  20 gs. 80. un 90. gados ēka  tika pārbūvēta, izveidojot otru sporta zāli, lasītavu, klašu telpas un skolas muzeju.

Ēkas atjaunošanas darbus PS “LNK INDUSTRIES Partnership” veica pēc Rīgas domes Īpašuma departaments pasūtījuma, projekta kopējās izmaksas EUR 282 947,10.

Galerija