PS “LNK INDUSTRIES Partnership” pabeidz atjaunošanas darbus RCHV sākumskolas ēkā Kr. Barona ielā 116

Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES Partnership” nodod ekspluatācijā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sākumskolas ēku Kr. Barona ielā 116, kur tika veikti otrās kārtas vienkāršotas atjaunošanas darbi. Darbus PS “LNK INDUSTRIES Partnership” veica pēc Rīgas domes Īpašumu departamenta pasūtījuma un otrās kārtas būvniecības darbu izmaksas sastādīja 1,57 miljoni eiro (bez PVN).

Ēkai tika atjaunota vēsturiskā fasāde, uzstādīta nakts izgaismojuma sistēma un realizēta virkne darbu, lai uzlabotu skolas vides pieejamību un teritorijas labiekārtojumu. Vispārceltniecisko darbu ietvaros tika veikta ūdensvada un kanalizācijas, tai skaitā lietus ūdeņu kanalizācijas, izbūve, siltummezgla rekonstrukcija, kā arī atjaunota apkures un ventilācijas sistēma. Tika veikti virtuves un ēdamzāles renovācijas darbi, izbūvēta jauna aktu zāle, tai skaitā skatuves gaismas un audio aprīkojums, kā arī pagrabstāvā ierīkotas jaunas ģērbtuves. Skolas telpas tika aprīkotas ar darbam nepieciešamām mēbelēm un kabinetu aprīkojumu.

Pilnsabiedrība “LNK INDUSTRIES Partnership” pagājušajā gadā veiksmīgi pabeidza Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sākumskolas ēkas pirmās kārtas būvniecību, kuras laikā tika pārplānotas visas iekštelpas, renovēta iekšējā elektroinstalācija. Tika izbūvēta jauna apsardzes un datortīklu sistēmas, kā arī ierīkota ventilācijas sistēma sporta zālei un ģērbtuvēm. Renovētās telpas tika aprīkotas ar mēbelēm un  izglītības procesam nepieciešamām iekārtām.