Uzņēmumu grupa “A.C.B.” un AS “LNK Industries” paraksta līgumu par Lielupes tilta rekonstrukciju un uzsāk rekonstrukcijas darbus

Uzņēmumu grupa “A.C.B.” un akciju sabiedrība “LNK Industries” paraksta līgumu par tilta rekonstrukciju uz autoceļa A10 Rīga – Ventspils. Lielupes tilta rekonstrukcija notiks “A.C.B.” uzņēmumu grupas veiktās autoceļa A10 (no 20.06 km līdz 23.84 km un no 36.49 km līdz 38.57 km) rekonstrukcijas ietvaros.

Vairāk nekā 12 metrus augstais tilts pāri Lielupei uz autoceļa A10 nodots ekspluatācijā aizvadītā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, un kopš tā laika nav veikti vērā ņemami rekonstrukcijas darbi, tāpēc nepieciešams veikt kompleksu tilta renovāciju. Tā ietvers tilta betona konstrukciju atjaunošanu, hidroizolācijas klājuma renovāciju, tilta metāla konstrukciju attīrīšanu un krāsošanu, jaunu margu uzstādīšanu un citus darbus. Kā uzsver AS “LNK Industries” valdes loceklis Jevgenijs Locovs , ”rekonstrukcijas  rezultātā tiks apturēta tilta tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, kā arī nodrošināta būves ilgmūžība.”

Rekonstrukcijas darbi ietvers 1275 m3 dzelzsbetona konsoļu un plātnes, 5222 m2 asfalta seguma, 1753 m tērauda margu un barjeru demontāžu, 954 m barjeru un nožogojuma uzstādīšanu. 15000 m2 platībā tiks veikta arī tilta metāla konstrukciju tīrīšana un krāsošana.

Saskaņā ar noslēgto līgumu tilta rekonstrukcijas darbi jau ir uzsākti un AS “LNK Industries”  tos plāno pabeigt līdz 2017. gada rudenim. Tilta renovācijas laikā satiksme tiks organizēta izmantojot luksoforus. Ziemas sezonā, no decembra līdz aprīlim, tilta renovācijas darbi tiks pārtraukti.

Kopējais veicamo darbu apjoms: asfalta 5222 m2, nožogojuma 1753 m, dzelzsbetona konsuļu un braucamās daļas plātnes 931 m3 demontāža, plātnes un konsoļu betonēšana 1275 m3, līmētā hidroizolācija 5571 m2, barjeras nožogojumi 954 m, margas 19,8 t, tilta metāla konstrukciju tīrīšana un krāsošana 15000 m2.