Latvijas BŪVNIECĪBA: Ziemas ostas renovācija Ventspils brīvostā

Latvijas BŪVNIECĪBA: "Ar būvobjekta nosaukumu «Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei piegulošas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija un kuģu stāvēšanas piestātnes Nr. 25b K. Valdemāra ielā 6, Ventspilī» vienlaikus tika realizēti divi dažādi tehniskie projekti. Saprotams, būvniekiem tas radīja atsevišķas neērtības, taču tās lielākoties bija saistītas ar divu projektu saskarsmju punktiem un nepieciešamās dokumentācijas gatavošanu."
 
Pilnu publikāciju lasiet šeit.