Žurnāls "Latvijas Būvniecība": Par Ventspils brīvostas 1.muliņa demontāžas specifiku un risinājumiem.

„Plānojot Ventspils brīvostas industriālas zonas perspektīvo attīstību un vides ilgtspējības nosacījumus, tika pieņemts lēmums demontēt padomju laika būvēto 1. muliņu, ņemot vērā vairākus ar piesārņojumu un konstrukciju nelietojamību saistītus faktorus. Vienlaikus 1. mulliņa demontāžā ļaus ievērojami palielināt akmeņogļu pārkraušanas jaudu blakus esošajā terminālī «Baltic Coal Terminal», jo kuģošanai atbrīvotajā vieta pie termināļa muliņa varēs pietauvot vel vienu kuģi,” informē žurnāls.

Publikācija latviešu valodā aplūkojama šeit.