Žurnāls “Latvijas Būvniecība”: Maģistrāles rekonstrukcija un estakādes izbūve Viļņā

Būvniecība tika iesākta 2012.gada jūnijā, un jau nākamvasar atjaunotā maģistrāle un jaunais ceļa pārvads būs pilnībā pieejami autobraucējiem.

Ņemot vērā šī pilsētas posma intensīvo  satiksmes plūsmu, uzsvars projekta realizācijā tiek likts uz drošības uzlabošanu, funkcionalitāti un apkartējas vides aizsardzību. Kas attiecas uz  objekta arhitektūras risinājumu –  maģistrāle un ceļa pārvads tiek būvēti tā, lai harmonizētu ar apkartējām pilsētas ēkām.

Rakstā par projekta risinājumiem stāsta AS «Latvijas tilti»  galvenais inženieris - projektu vadītājs Andrejs Bočkarjovs.

Publikācija latviešu valodā aplūkojama šeit.